Front Page - Etusivu

Latest update: 08.04.2015

Kaivosveden laatu -wikisivusto toimii kaivosvesien laadunhallintaa tukevana tiedotuskanavana. Kullakin wikin piiriin kuuluvalla kaivoksella on omat wikisivunsa, joille pääsevät ne asiantuntijat ja kaivoksen työntekijät, jotka ovat mukana kehittämässä kaivosvesien laadunhallinta ja -seurantajärjestelmiä.

Kaivosten suljettujen wikisivujen lisäksi sivustolla on julkisesti saatavilla tietoa wikin piiriin kuuluvien kaivosten vedenlaatuun liittyvistä kehityshankkeista; sekä käynnissä olevista että päättyneistä.

Kaivosvesiwikin rakenne

Subscribe to write comments, please.
0 Attachments
7759 Views
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Comments
No comments yet. Be the first.