Intranet sivustot
 

DWDSOME Intranet

gtk-charts

Kuvaajan oletusrajaus
Sarjojen nimet
Visible
Sarja 2:
Sarja 3:
Sarja 4:
Sarja 5:
Sarja 6:
Rajauspainikkeet
-
-
-
-
-

Pikaohje

Voit valita jo tallennetun kuvaajan pudotusvalikosta tai luoda lomakkeella uuden kuvaajan

Uuden kuvaaja luominen


Valitse dokumenttipankista haettavan CSV tiedoston nimi

Portlet listaa tiedostoja sivuston dokumenttipankin "csv" kansiosta.

Syötä aloitusrivi josta datan lukeminen alkaa (Esim. "23").

Syötä sarakkeet jotka tiedostosta luetaan kuvaajaan. Sarakkeita voi syöttää enintään 6 kpl (Esim. "7,8,14").

Syötä otsikko ja aliotsikko kuvaajalle (ei pakollisia).

Kuvaajalle voidaan asettaa oletusrajaus johon kuvaaja rajautuu latautuessa.

Oletusrajaus asetetaan joko päivämääränä ja kellonaikana (muodossa: pp.mm.vvvv/hh:mm esim: "21.01.2019/16:43") tai numerona, riippuen luettavasta datasta (ei pakollisia).

Sarjoille, eli tiedostosta luettaville sarakkeille voidaan antaa nimet ja valita onko sarja oletuksena näkyvissä (ei pakollisia).

Kuvaajalle on mahdollista luoda rajauspainikkeita joista voi nopeasti valita tietyn joukon dataa päivämäärien/kellonaikojen tai lukuarvojen perusteella. Riippuen luettavasta datasta. Asetetaan samoin kuin oletusrajaus.

Kuvaaja


Näytölle latautuvaa graafia voi tarkentaa viemällä kursorin kuvaajan päälle ja maalaamalla alueen. Kuvaajan alla olevaa aikavalitsinta voi liikuttaa ja sen kokoa voi muuttaa. Vasemmalla ylhäällä olevista painikkeista saa oletusaikanäkymiä päälle. Kuvaajan voi tulostaa vasemmalla ylhäällä olevan painikkeen valinnoista. Annotaatioita voi lisätä oikealla olevasta napista laittamalla sen päälle ja klikkaamalla kuvaajaa. Annotaatioita voi poistaa tuplaklikkaamalla niitä.

Front Page - Etusivu

Latest update: 27.05.2015

Vedenottamoiden läheisyydessä sijaitsevien pohjavesien ja niihin sekoittuvien pintavesien laadun seuranta on ensiarvoisen tärkeää. Epäpuhtaudet juomavesissä aiheuttavat väri- ja makuhaittoja ja pahimmillaan vakaviakin vatsatautiepidemioita. Vedenlaadun mittausaineiston tulkinnassa tarvitaan niin geologista kuin biologistakin asiantuntemusta sekä matemaattista, fysikaalista ja kemiallista osaamista. Keveys-wiki toimii vesilaitosten ja asiantuntijaorganisaatioiden välisenä informaatiokanavana vedenlaadun seurannassa tukien pyrkimystä tarjota kansalaisille entistä parempilaatuista käyttövettä. Osin suljettujen yrityssivujen lisäksi wikissä on avoin Hanke-osio, jossa esitellään yritysten tukemia vedenlaadun tutkimushankkeia, ja päättyneiden hankkeiden tuloksia.

 

Mukana olevat organisaatiot ja yritykset
Asiantuntijaorganisaatiot Yritykset
Geologian tutkimuskeskus (GTK) Ylä-Savon Vesi
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL)  
Itä-Suomen yliopisto (UEF)  
Savonia ammattikorkeakoulu  

 

Linkkejä hyödyllisiin palveluihin:

Subscribe to write comments, please.
0 Attachments
11237 Views
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.
Comments
No comments yet. Be the first.